• Biblioteca publică orăşenească "P. Ştefănucă" din  Ialoveni

   A fost fondată în 1948, ca o instituţie cu menire

  culturală şi informaţională, în prezent avînd peste 86690 exemplare de carte.

  Biblioteca are 2 filiale:

  - Filiala pentru copii "Spiridon Vangheli", fondată în 1972, fondul de carte constituie in prezent 20760 exemplare;

  - Filiala română, "N. Titulescu", fondată la 30 august 1995, fondul de carte in prezent - de circa 27237 exemplare.

  Anual colecţiile bibliotecii "P. Ştefănucă" sunt consultate de circa 7232 cititori, ceea ce reprezintă 43% din locuitorii oraşului, frecvenţa ajungînd

  la 55477, iar numărul publicaţiilor consultate 142427 unităţi de evidenţă.