A fost fondată în 1948, ca o instituţie cu menire culturală şi informaţională,
în prezent avînd peste 86690
exemplare de carte.
Biblioteca are 2 filiale:
- Filiala pentru copii "Spiridon Vangheli", fondată în 1972, fondul de carte constituie in prezent 20760 exemplare;
- Filiala română, "N. Titulescu", fondată la 30 august 1995, fondul de carte in prezent - de circa 27237 exemplare.
Anual colecţiile bibliotecii "P. Ştefănucă" sunt consultate de circa 7232 cititori,
ceea ce reprezintă 43% din locuitorii oraşului, frecvenţa ajungînd la 55477,
iar numărul publicaţiilor consultate 142427 unităţi de evidenţă.

Întreabă bibliotecarul

Publicațiile bibliotecii

Înscrierea la bibliotecă

Buletinul publicațiilor seriale


Filiale

Nicolae Titulescu

Spiridon Vangheli

Prezentare

Misiunea   generală   a  bibliotecii   publice   orăşeneşti „P. Ştefănucă”: Oferă   accesul   public   la  informaţie,  lectură, documentare
şi  studii  indiferent  de  vârstă,  rasă,  gen,  naţionalitate,
apartenenţă  politică,  statut  social.
Asigură  accesul  la  resurse  şi  servicii  relevante,
promovează  lectura,  comunicarea,  educaţia  şi  instruirea,  contribuind  la  dezvoltarea  şi  menţinerea  libertăţii
intelectuale  şi  a  valorilor  democratice  în  comunitate.